11 jul

Groendaken

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met het aanleggen van zogenaamde groendaken, en we hebben in juli net een aantal nieuwe daken opgeleverd.
gorendak-juli-2016
Groendaken zijn een prachtige manier om uw dakbedekking te beschermen, mits u ervoor zorgt dat e.e.a. vakkundig wordt aangelegd. We hebben de voor- en nadelen voor u op een rijtje gezet.

Voordelen:
1. Verbeterde isolatie: ‘s zomers blijft het binnen koeler en ‘s winters warmer. Het is dus comfortabel en energiezuinig.
2. Verlenging levensduur dakbedekking: de bitumen dakbedekking wordt beschermd tegen hagel, extreme temperatuurschommelingen en veroudering. Daardoor is er minder kans op daklekkages en gaat de dakbedekking dubbel zo lang mee in vergelijking met een kaal bitumen dak. Daardoor kan worden bespaard op onderhoudskosten: € 40 tot € 55 per m² voor een zogenaamde overlaging van een bitumendak na 15 tot 20 jaar levensduur kan worden voorkomen.
3. Waterberging: groendaken vangen regenwater op en voeren dit vertraagd af, waardoor het riool minder wordt belast bij zware regenval.
4. Vergroening stad: groendaken trekken insecten en vogels aan en zorgen voor meer groen en meer leven in de stad.
5. Mooi om te zien: groendaken zien er leuker uit, elk seizoen kleurt het dak anders. Groendaken vergroten daarmee de belevingswaarde van de directe woonomgeving en het woongenot.
6. Verbetering luchtkwaliteit: door opvangen van stofdeeltjes zoals fijnstof uit de atmosfeer vormen groendaken een buffer tegen luchtvervuiling.
7. Geluidisolatie: verkeers- en omgevingsgeluiden worden aanzienlijk gedempt, zowel binnen als buiten.
8. Multifunctioneel ruimtegebruik: uw dak kan een aangename plek worden om te verblijven.
9. Waardeverhoging van huis/bedrijfspand: uitzicht op een groendak werkt waardeverhogend.
10. Duurzaam visitekaartje: een representatief groendak is een duurzaam visitekaartje voor uw bedrijf.
11. Gunstige invloed op opbrengst van zonnepanelen: zonnecellen produceren de meeste stroom als de temperatuur circa 25 graden Celcius is. Bij iedere graad boven de 25 graden verminderen de prestaties van zonnecellen. Groendaken hebben door hun verkoelende werking een gunstige invloed op de werking van zonnestroompanelen.
12. Verkoeling in de stad: door platte daken en hoge gebouwen blijft normaliter ‘s zomers warmte in de stad hangen, wat hittestress kan veroorzaken. Groendaken en groene gevels helpen bij de voorkoming van hitte-eilanden.
13. Bijdrage aan een groenere, gezondere en duurzamere stad.

Nadelen:
1. Bij onvakkundige aanleg bestaat het risico dat de dakbedekking wordt beschadigd door plantenwortels, met mogelijk lekkage als gevolg.
2. Bij extensieve groendaken is enig onderhoud nodig, die bestaat uit het jaarlijks verwijderen van eventuele zaailingen van bomen (want wortelgroei kan de dakbedekking beschadigen), het controleren en zonodig schoonmaken van de regenwaterafvoer en het nakijken van eventuele looppaden.
3. Afhankelijk van de aanleg kunnen eventuele lekkages moeilijker op te sporen zijn.
4. Meestal is sprake van hogere investeringskosten dan traditionele daken. De financiële voordelen (energiebesparing, langere levensduur, etcetera) maken de kosten op lange termijn meestal juist lager.
5. Absorbering van regenwater waardoor er minder over blijft om op te vangen en gebruiken. Het water kan geel of bruin gekleurd zijn door organische zuren.